Budżet Obywatelski 2021

13 stycznia 2021 roku została podjęta uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego  Miasta Krakowa.

W VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  35 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 000 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 400 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XIV wynosi 1 406 544,96 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 2 500 zł oraz wyższy niż 562 617,98 zł.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

Marzec – kwiecień

Składanie projektów

12 kwietnia – 14 maja

Publikacja wyników weryfikacji

6 sierpnia

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

6 – 16 sierpnia

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

15 września

Głosowanie

1 – 10 października

Ogłoszenie wyników głosowania

29 października

Zatwierdzenie projektów do realizacji

15 listopada

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na oficjalnej stronie: www.budzet.krakow.pl.