Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 28 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 28 Listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 46/2022 z posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Sp...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych Programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe. Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest Wydział Komunikacji ...
Czytaj więcej...

80. Jubileuszowy Konkurs Szopek Krakowskich

UWAGA! Uprzejmie prosimy, aby osoby chcące wziąć udział w konkursie, w dniu 1 grudnia przyniosły wraz ze sobą odpowiednie formularze załączone do regulaminu! Regulamin konkursu jest dostępny do pobrania na stronie. Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Sz...
Czytaj więcej...

Projekt „W sile wieku 2”

Szanowni Państwo, Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie od dnia 1.01.2022r. do dnia 28.09.2023r. realizuje projekt pn.: „W sile wieku 2”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „W sile wieku 2” skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa, po przebytym udarze mózgu lub cierpiących na Alzheimera albo inne zespoły otępienne, którzy ze...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na LI sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 17.11.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LI sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 17.11.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.  Projekt porządku obrad:  Otwarcie sesji.  Przedstawienie projektu porządku obrad.  Przyjęcie protokołu z sesji L Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.  Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków  wydzielonych do dyspozycji ...
Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne podsumowujące konsultacje społeczne obszaru pn.”Białe Morza”

Szanowni Państwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 16 listopada br. będzie miało miejsce spotkanie konsultacyjne  podsumowujące konsultacje społeczne z mieszkańcami, które dotyczą sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zgromadzone podczas warsztatów, dyżurów telefonicznych, spotkań i spacerów badawczych, jak również zgł...
Czytaj więcej...

Zaproszenia na LI sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 17.11.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu LI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 17.11.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie przesłany w późniejszym terminie. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 14 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 14.11.2022 (poniedziałek), godz.17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia- lista obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Ko...
Czytaj więcej...