W Czyżynach jednak będzie zielono?

Wczoraj w serwisie internetowym Dzielnicy opublikowaliśmy tekst „Zielone Czyżyny ofiarą statystki” traktujący o niepokojących zapisach projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Opisywane uwagi do dokumentu zostały także przekazane Urzędowi Miasta. Dzisiaj wpłynęły wyjaśnienia Urzędu w powyższej sprawie. Zamieszczamy je poniżej. (więcej…)
More

Szukamy miejsc na cywilizowane parkowanie

Trwają prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedli Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy XIV, Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz ZIKIT opracowują plan poprawy komunikacyjnej w aspekcie zwiększającej się ilości pojazdów i coraz gęstszej zabudowy. Każda sugestia jest cenna. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje proszę o kontakt: tel.: 533002766 Marek Ziemiański.
More