SMOCZY PIKNIK 19 SIERPNIA PARK LOTNIKÓW

„Wszystkich poszukiwaczy przygód zapraszamy na wędrówkę śladami smoka przyrodnika, który zamieszkał na jednym z placów zabaw w Parku Lotników Polskich. Rośliny towarzyszyły smokom od zarania dziejów. Jednak te, które aktualnie rosną na Ziemi, znacząco różnią się od swoich przodków, których to czasy pamięta jeszcze smok przyrodnik. Pomóżcie smokowi lepiej poznać otaczający go świat przyrody. Historia smoka będzie dla Was wskazówką w rozwiązywaniu przeróżnych zagadek…”. PROGRAM W godzinach 16....
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania przyszłego „Parku Woźniców”

Serdecznie zapraszamy na drugie już spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przyszłego „Parku Woźniców” w siedzibie ZZM przy ul. Reymonta 20. Z racji ogromnego zainteresowania zapewniliśmy również możliwość uczestnictwa mieszkańców w spotkaniu online, do którego można dołączyć za pośrednictwem poniższego linku. https://us04web.zoom.us/j/78859492368?pwd=5WaS_zZuzrFTohZYQWhuPiivn5WDHX.1 Identyfikator spotkania: 788 5949 2368 Kod dostępu: 92Ak6a ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o kontrolach w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK oraz Straż Miejska Miasta Krakowa wznawiają kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów. Zobacz pełną treść zawiadomienia: plik PDF.
Czytaj więcej...

Informacja dot. nieczynnego biura i dyżurów członków rady

SZANOWNI PAŃSTWO, Informujemy, że w dniach od 11.07.2022 r. do 05.08.2022 r. sekretariat Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny będzie nieczynny z powodu urlopu pracownika. ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA DYŻURY: Przewodniczącej w poniedziałki w godz.17:00-18:00, Wiceprzewodniczącej w pierwszy czwartek miesiąca w godz.10:00-11:00, Członków Rady we wtorki w godz.17:00-19:00 w terminach: 12.07.2022 r. - Karol Goryl, 19.07.2022 - Monika Kolano, 02.08.2022 r . Łukasz Hodor.
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w dniu 6 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 06 Lipca 2022 r. (środa) o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty Uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oświa...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 6 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 06 Lipca 2022 r. (środa) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty Uchwał 5. Korespondencja: 6. Spraw...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne- Park Woźniców w Czyżynach

Przedmiotem konsultacji jest ustalenie sposobu zagospodarowania i funkcji planowanego parku na terenie dzielnicy Czyżyny nazwanego roboczo „Park Woźniców”. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji, jakie powinien pełnić przyszły Park Woźniców. Jednostka merytoryczna: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Termin konsultacji: 11 lipca- 5 sierpnia 2022 r. Harmonogram konsultacji: 11 lipca- rozpoczęcie konsultacji 12 lipca- spotkan...
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLVII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 07.07.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 07.07.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVI Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na drodze wewnętrznej łączącej a...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 6 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji, Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 06 lipca 2022 r. (środa) o godzinie 19:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 40/2022 z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji. 4. Projekty Uchwały Zarządu. 5. Korespondencja....
Czytaj więcej...