Zaproszenie na XLIX sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 22.09.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLIX Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 22.09.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie projektu porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji XLVIII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzi...
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLIX sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 22.09.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLIX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 22.09.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie udostępniony do dn. 16.09.2022 r. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 19 września 2022 (poniedziałek), godz.18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia- lista obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzen...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 19 Wrzesień 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 44/2022 z posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Sp...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Promocji i Kultury w dniu 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Promocji i Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oświadczenia i komunikaty. ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 15 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 15 września 2022 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w dniu 20 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 20 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty Uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. O...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 20 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 20 Września 2022 r. (wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty Uchwał 5. Korespondencja: 6. S...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7...
Czytaj więcej...