X Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 04.07.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu X sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na 04.07.2024 r.  (czwartek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie podany w najbliższych dniach.   Anna Gieras Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 9 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 9 lipca 2024 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 12.06.2024 r. 4. Projekty uchwał. 5....
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 20 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 20 czerwca 2024 (czwartek) o godzinie 19:00bw siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Projekty uchwał. 5. Bieżąca korespo...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 1 lipca 2024 r. o godzinie 17:15 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Projekty uchwał. 4. Korespondencja. 5. Sprawy bieżące. 6. Oświadczenia i komunikaty. 7. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Sła...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 2 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 2 lipca 2024 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. listy obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 5. P...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa i Pomocy Społecznej w dniu 3 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 3 lipca 2024 (środa) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. listy obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ...
Czytaj więcej...

IX Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00

Serdecznie zapraszam na IX sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 13.06.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 23.05.2024 r. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Informacji, Promocji oraz Budżetu Obywat...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 2 lipca2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 2 lipca 2024 r. (Wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Projekty uchwał. 5. Sprawy bieżące. 6. ...
Czytaj więcej...

IX Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu IX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na  13.06.2024 r.  (czwartek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie podany w najbliższych dniach. Anna Gieras Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zmiana godziny stacjonarnego posiedzenia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 12 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 12 czerwca 2024 (środa) o godzinie 19:45 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 17.05.2024r. 4. Projekty uchwał. 5...
Czytaj więcej...