Budżet Obywatelski 2014-2018

Poniżej lista projektów, które będą lub zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w zeszłych latach. Niektóre zadania ze względu na stopień skomplikowania jeszcze trwają, jak największy czyżyński projekt Nowego Parku przy Stella-Sawickiego.

 

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego w roku 2018:
 1. Park przed Szkołą Podstawową nr 155
 2. Rewitalizacja boiska sportowego przy M. Dąbrowskiej
 3. Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe
 4. Mali Ratownicy
oraz w ramach projektów ogólnomiejskich:
 1. Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy!
 2. Ekologicznie przeciw komarom!

 

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego w roku 2017
 1. Zadbajmy o Lasek Łęgowski! 
 2. Mali Ratownicy
 3. Gazetka Czyżyńska
oraz w ramach projektów ogólnomiejskich:
 1. 100 drzew dla każdej dzielnicy! 
 2. Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa 
 3. Zadbajmy o bezdomne koty ! 
 4. Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Krakowianin 

 

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego w roku 2016
 1. Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska
 2. Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego 
 3. Ogólnodostępna toaleta w Parku Lotników Polskich
oraz w ramach projektów ogólnomiejskich:
 1. Zamieszkaj obok parku – nowy park w Czyżynach nieopodal starego hangaru przy Stella-Sawickiego. Powstał projekt, aktualnie trwa przetarg na wybór wykonawcy, więcej o parku na profilu facebook https://www.facebook.com/nowyparkczyzyny/

 

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego w roku 2015
 1. Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich – Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na każdym poziomie zaawansowania.
 2. „Strefa malucha” na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego – Wyznaczenie bezpiecznej strefy zabawy dla dzieci 2-4 lat i wyposażenie w nowy sprzęt dostosowany do wzrostu i umiejętności młodszych dzieci w ramach istniejącego, ogrodzonego placu zabaw.
 3. Remont sali w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych – Remont sali w Przedszkolu Samorządowym nr 182 „Przy Źródełku”, os. Dywizjonu 303 bl. 12 w Krakowie, w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.
 4. Joga w Parku Lotników Polskich – Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku.
 5. Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów – Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych – SP nr 155: cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej i malowanie sali w ZSO nr 14 oraz remont daszku wejścia głównego do budynku szkoły i instalacja oświetlenia zmierzchowego – SP nr 155.
 6. Kolorowy ogród zabaw dla dzieci – Kolorowy ogród zabaw dla dzieci – zakup nowych urządzeń do ogrodu w Przedszkolu nr 185 „Słoneczko”.

 

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego w roku 2014
 1. Budowa streetwork parku – Projekt przyczyni się do usunięcia bariery jaką jest brak odpowiedniej infrastruktury do uprawiania sportu, ma na celu budowę urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych poprzecznych, drabinek i poręczy w Parku Lotników Polskich, na łące przed Kraków Areną.