Budżet Obywatelski 2023

13 stycznia 2021 roku została podjęta uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego  Miasta Krakowa.

W X edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  38 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XIV wynosi 1 404 775,68 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 2 500 zł oraz wyższy niż 561 910,27 zł.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

Luty

Składanie projektów

1 luty – 2 marzec

Publikacja wyników weryfikacji

12 czerwca

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

12 – 21 czerwca

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

do 12 lipca

Głosowanie

22 września – 6 października

Ogłoszenie wyników głosowania

30 października

Zatwierdzenie projektów do realizacji

do 15 listopada

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na oficjalnej stronie: www.budzet.krakow.pl.