Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 24 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oświadczenia i komunikaty. 8. Zam...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 22 Sierpień 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 43/2022 z posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy S...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oświadczenia i komunikaty. 8. Z...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Promocji i Kultury w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Promocji i Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oświadczenia i komunikaty. ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 23 Sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty Uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oś...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 23 Sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty Uchwał 5. Korespondencja: 6. S...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 6 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji, Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 06 lipca 2022 r. (środa) o godzinie 19:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 40/2022 z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji. 4. Projekty Uchwały Zarządu. 5. Korespondencja....
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 4 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 4.07.2022 ( poniedziałek ) o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia- lista obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Spr...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 5 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 5 lipca 2022 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 4. Projekty uchwał. 5. Korespondencja. 6. Sprawy bieżące. 7. Oświadczenia i komuni...
Czytaj więcej...