Zarząd

Przewodnicząca – Anna Moksa

Zastępca Przewodniczącej – Marta Tatulińska

Członek – Regina Zadęcka

Członek – Weronika Szelęgiewicz

Członek – Michał Franczyk