Zarząd

Przewodnicząca – Anna Gieras

  • Dyżury w poniedziałki w godzinach 18:00-20:00

Zastępca Przewodniczącej – Grzegorz Mączka

Członek Zarządu – Anna Czajkowska

Członek Zarządu – Łukasz Hodor

Członek Zarządu – Grzegorz Ronij

  • Dyżury pozostałych członków Zarządu po telefonicznym uzgodnieniu