Budżet Obywatelski 2024

W XI edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  46 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 9 200 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XIV wynosi 1 794 579,57 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 2 500 zł oraz wyższy niż 717 831,83 zł.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

Luty

Składanie projektów

1 luty – 1 marzec

Publikacja wyników weryfikacji

do 14 czerwca

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

14 – 24 czerwca

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

do 16 lipca

Głosowanie

 13 września – 27 września

Ogłoszenie wyników głosowania

do 31 października

Zatwierdzenie projektów do realizacji

do 15 listopada

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na oficjalnej stronie: www.budzet.krakow.pl.