Zaproszenie na XLIX sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 22.09.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLIX Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 22.09.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie projektu porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji XLVIII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzi...
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLIX sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 22.09.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLIX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 22.09.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie udostępniony do dn. 16.09.2022 r. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLVIII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 25.08.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVIII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 25.08.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji ...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na XLVIII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 25.08.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLVIII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na  dn. 25.08.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał pojawi się do dnia 19.08.2022 r. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLVII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 07.07.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 07.07.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVI Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla organizacji ruchu na drodze wewnętrznej łączącej a...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na XLVII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 07.07.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLVII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 07.07.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał pojawi się do dnia 01.07.2022 r. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLVI sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 09.06.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym na os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLVI Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 09.06.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Centra...
Czytaj więcej...

Zaproszenia na XLVI sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 09.06.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym na os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu XLVI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 09.06.2022 r.  (czwartek) godz. 17.30 w  trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał pojawi się do dnia 03.06.2022 r. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenie na XLV sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 19.05.2022 r. o godz.17:30 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 19.05.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzie...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na XLIV sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 21.04.2022 r. o godz.17:30 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XLIV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 21.04.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii do koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przest...
Czytaj więcej...