VI Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 25.04.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na VI Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 25.04.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji V Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbytej w dniu 26.03.2024 r.
 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 74
 5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Mieszkalnictwa i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 75
 6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 76
 7. Informacje Zarządu
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych
 9. Sprawy bieżące
 10. Oświadczenia i komunikaty
 11. Zamknięcie obrad VI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Przewodnicząca Rady i Zarząd
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Gieras