Nagrania

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5476 ze zm.)

Zarząd

  • Posiedzenie Zarządu z dnia 08.11.2021. Data udostępnienia: 15.11.2021 r. Data wygaśnięcia: 30.11.2021

Sesje

  • XLI sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 13.01.2022 r. Data udostępnienia: 14.01.2022 r. Data wygaśnięcia: 29.01.2022 r.
  • XXX sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 27.04.2021 r. Data udostępnienia: 28.04.2021 r. Data wygaśnięcia: 13.05.2021 r.
  • XXIX sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 8.04.2021 r. Data udostępnienia: 09.04.2021 r. Data wygaśnięcia: 24.04.2021 r.

Komisja Sportu i Rekreacji

  • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 15.02.2021 r. Data udostępnienia: 16.02.2021 r. Data wygaśnięcia: 03.03.2021 r.
  • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 6.07.2021 r. Data udostępnienia: 07.07.2021 r. Data wygaśnięcia: 22.07.2021 r.
  • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 15.12.2021 r. Data udostępnienia: 16.12.2021 r. Data wygaśnięcia: 31.12.2021 r.

Komisja Informacji

  • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Informacji z dnia 28.04.2021 r. Data udostępnienia: 28.04.2021 r. Data wygaśnięcia: 13.05.2021 r.
  • Posiedzenie zdalne Komisji Informacji z dnia 19.05.2021 r. Data udostępnienia: 19.05.2021 r. Data wygaśnięcia: 03.06.2021 r.

Komisja Infrastruktury Komunalnej

  • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Infrastruktury Komunalnej z dnia 09.12.2021 r. Data udostępnienia: 10.12.2021 r. Data wygaśnięcia: 25.12.2021 r.