Nagrania

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5476 ze zm.)

Zarząd

 • Posiedzenie Zarządu z dnia 08.11.2021. Data udostępnienia: 15.11.2021 r. Data wygaśnięcia: 30.11.2021

Sesje

 • XLII sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 17.02.2022 r. Data udostępnienia: 18.02.2022 r. Data wygaśnięcia: 05.03.2022 r.
 • XLI sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 13.01.2022 r. Data udostępnienia: 14.01.2022 r. Data wygaśnięcia: 29.01.2022 r.
 • XXX sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 27.04.2021 r. Data udostępnienia: 28.04.2021 r. Data wygaśnięcia: 13.05.2021 r.
 • XXIX sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 8.04.2021 r. Data udostępnienia: 09.04.2021 r. Data wygaśnięcia: 24.04.2021 r.

Komisja Sportu i Rekreacji

 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 15.02.2021 r. Data udostępnienia: 16.02.2021 r. Data wygaśnięcia: 03.03.2021 r.
 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 6.07.2021 r. Data udostępnienia: 07.07.2021 r. Data wygaśnięcia: 22.07.2021 r.
 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 15.12.2021 r. Data udostępnienia: 16.12.2021 r. Data wygaśnięcia: 31.12.2021 r.

Komisja Informacji

 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Informacji z dnia 28.04.2021 r. Data udostępnienia: 28.04.2021 r. Data wygaśnięcia: 13.05.2021 r.
 • Posiedzenie zdalne Komisji Informacji z dnia 19.05.2021 r. Data udostępnienia: 19.05.2021 r. Data wygaśnięcia: 03.06.2021 r.
 • Posiedzenia zdalne Komisji Informacji oraz ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego z dnia 28.02.2022 r. Data udostępnienia: 02.03.2022 r. Data wygaśnięcia: 17.03.2022 .
 • Posiedzenia zdalne Komisji Informacji oraz ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego z dnia 28.03.2022 r. Data udostępnienia: 31.03.2022 r. Data wygaśnięcia: 15.04.2022
 • Posiedzenie zdalne Komisji Informacji oraz ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego z dnia 29.04.2022 r. Data udostępnienia: 29.04.2022 r. Data wygaśnięcia: 14.05.2022.
 • Posiedzenie zdalno-stacjonarne Komisji Informacji oraz ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego z dnia 24.05.2022 r. Data udostępnienia: 25.05.2022 r. Data wygaśnięcia: 09.06.2022.
 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Informacji z dnia 17.06.2022 r. Data udostępnienia: 22.06.2022 r. Data wygaśnięcia: 07.07.2022 r.

Komisja Infrastruktury Komunalnej

 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Infrastruktury Komunalnej z dnia 09.12.2021 r. Data udostępnienia: 10.12.2021 r. Data wygaśnięcia: 25.12.2021 r.

Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 • Posiedzenie stacjonarno-zdalne Komisji Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 04.07.2022 r. Data udostępnienia: 05.07.2022 r. Data wygaśnięcia: 20.07.2022 r.