Nagrania

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5476 ze zm.)

 

Komisja Sportu i Rekreacji

Posiedzenie stacjonarno-zdalnego Komisji Sportu i Rekreacji z dnia 15.02.2021 r.

Data udostępnienia: 16.02.2021 r. Data wygaśnięcia 03.03.2021 r.