Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów. Fot. Obywatelski Kraków Prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK konsultacje trwają w okresie od 20 czerwca...
Czytaj więcej...

Tata Fest 2022

23 czerwca 2022 r. ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: p.maciaszek@okn.edu.pl; liczba miejsc ograniczona. Już 23 czerwca od 16:00 zapraszamy na TATA FEST 2022, czyli wydarzenie przygotowane specjalnie z okazji DNIA OJCA, wspierające i wzmacniające więzi taty i dziecka. W programie znajdą się spotkania dla ojców i ich pociech, pogłębiające doświadczenia tacierzyństwa m.in. warsztaty sensoplastyczne, fryzjerskie oraz wernisaż wystawy portr...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo- tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień. Celem konsultacji z mieszkańcami jest wybór najkorzystniejszego, względem mieszkańców, korytarza drogowo-tramwajowego ...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dot. połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w prowadzonych od 13 czerwca do 30 września 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka ze szczególnym uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie. Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska do realizacji bądź nie przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa ulicy Buszka do parametrów drogi lokalnej wed...
Czytaj więcej...

Premiera filmu „Słuchaj, synu, nauk mistrza”

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie oraz Opactwo Cystersów w Mogile zapraszają na: premierę filmu pt. „Słuchaj, synu, nauk mistrza”, która odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w Kinie Studyjnym Sfinks Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków). Film w reżyserii Krzysztofa Ridana opowiada o współczesnym życiu codziennym mnichów Opactwa Cystersów w Mogile w roku 800-lecia jego założenia. Producent: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. Dofinansowano ze środków Dzielni...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo- tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień. Celem konsultacji z mieszkańcami jest wybór najkorzystniejszego, względem mieszkańców, korytarza drogowo-tramwajowego ...
Czytaj więcej...