Budżet Obywatelski 2022

13 stycznia 2021 roku została podjęta uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego  Miasta Krakowa.

W IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  38 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XIV wynosi 1 548 961,48 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 2 500 zł oraz wyższy niż 619 584,59.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

Marzec – kwiecień

Składanie projektów

21 marca– 25 kwietnia

Publikacja wyników weryfikacji

8 sierpnia

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

8 – 17 sierpnia

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

do 15 września

Głosowanie

30 września – 14 października

Ogłoszenie wyników głosowania

7 listopada

Zatwierdzenie projektów do realizacji

do 30 listopada

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na oficjalnej stronie: www.budzet.krakow.pl.