Przystąpienie do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “MOGIŁA II”

Biuro Planowania Przestrzennego Krakowa informuje o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II". Wnioski do planu każdy może składać na adres biura do dnia 30 listopada 2016 r. Poniżej dokumentacja dotycząca powyższego zagadnienia. (więcej…)
More

Komunikat w sprawie usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych. W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższy komunikat, prosząc o jego rozpowszechnienie pośród mieszkańców Dzielnicy. Komunikat dla Mieszkańców Krakowa W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Z...
More