Konsultacje społeczne Regulaminu budżetu obywatelskiego

Zapraszamy na dodatkowe spotkanie konsultacyjne w Dzielnicy XIV Czyżyny związane z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego. Spotkanie współorganizowane z Radą Dzielnicy XIV Czyżyny: 25 lutego br. (poniedziałek) - godz. 18:00 - siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34. Szczegóły konsultacji społecznych dostępne tutaj https://budzet.krakow.pl/aktualnosci/227157,1909,komunikat,konsulta...
More

Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Przyszedł czas aby nieco zmodyfikować formułę Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i otwartych konsultacji społecznych. Więcej o konsultacjach: - Na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl - Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Miejskim Centrum Dialogu (ul. Bracka 10) lub po numerem telefonu 12 616 7828  
More

Czy po 1 września będzie można stosować grille i kominki?

Od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. O ile temat w stosunku do pieców i palenisk węglowych jest jasny, wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości jaka jest wykładnia przepisów prawa dotycząca palenia w kominkach i grillowania. Wyjaśniamy: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego na terenie Krakowa palenie w kominkach będzie zabronione, użytkowanie ciężkich grillów stacjonarnych również, dopuszczone będą tylko sezonowe instal...
More

70- lecie Nowej Huty

W 2019 roku będziemy obchodzić jubileusz 70-lecia Nowej Huty. Dokładnie 24 lutego 1949 roku rozpoczęto budowę Kombinatu Metalurgicznego i budowę Nowej Huty. W 2018 roku Rada Miasta Krakowa postanowiła aby mieszkańcy Nowej Huty mieli wpływ na obchody tej rocznicy. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, zorganizowano liczne spotkania i warsztaty z mieszkańcami, przedstawicielami różnych środowisk,organizacji pozarządowych i lokalnych twórców. W 2019 roku przy Prezydencie Miasta Krakowa Jack...
More

Nowe centrum handlowe w rejonie Nowohuckiej, Centralnej i Galicyjskiej

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=105237 Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny przygotowuje uchwałę wzywająca do intensywnej pracy jednostek miejskich i inwestora nad organizacją ruchu do nowego centrum handlowego Cracovia Outlet w oparciu o ulicę Galicyjską. W rejonie, w którym rosną kolejne bloki ulica Galicyjska nie może być drogą dojazdową...
More

Zaadoptuj Przestrzeń: Lotniczy Park Kulturowy – idea ochrony i kształtowania krajobrazu

30 stycznia 2019 r., godz. 18.00 Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5 (sala nr 19) Siódme spotkanie ZAADOPTUJ PRZESTRZEŃ poświęcone będzie kierunkom ochrony terenów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, które zostaną zaprezentowane w wykładach zaproszonych gości oraz w pracach dyplomowych studentów kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. "ZAADOPTUJ PRZESTRZEŃ" to cykl spotkań organizowanych przez Pracownię Animacji Ekologicznej OKN poświęcony...
More

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji w okresie od 26 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. dotyczących projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji w okresie od 26 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. dotyczących projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określaj...
More

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z podjętą przez Radę Miasta Krakowa uchw...
More

Darmowe porady prawne dla seniorów!

Od lipca br. ruszyła bezpłatna pomoc w zakresie świadczenia porad prawnych i obywatelskich skierowana do osób w wieku 60+  zamieszkujących na terenie Krakowa. Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone będzie przez doświadczonych prawników w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping” w Krakowie, przy ul. Żułowskiej 51 – Prądnik Czerwony. Ponadto w ramach działań Centrum „Kolping” organizowane będą prelekcję i warsztaty o tematyce prawnej, m.in. formy przekazywania własności (dziedziczenie,...
More