Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, w ramach których można zgłaszać wnioski i propozycje działań w obszarze zdrowia, w tym zdrowia psychiczne...
Czytaj więcej...

Gdzie będą powstawać nowe bloki w Czyżynach – nowy plan zagospodarowania

Wkrótce w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się dyskusja o wyłożonym planie zagospodarowania. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" już 2 lipca 2019 r. przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 16:00.   Tekst i rysunek ww. projektu planu miejscowego zamieszczone są na stronie internetowej lub do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy.  http://www.bip.krakow.pl...
Czytaj więcej...

Czy miasto powinno postawić kolejny pomnik? – konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Mamy już ulicę Armii Krajowej i Muzeum o tej samej nazwie. Czy potrzebny jest pomnik, a może kopiec. Wyraź się i nie pozwól by zdecydowano za Ciebie. Więcej na stronie https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dotyczace-formy-i-miejsca-uczczenia-pamieci-zolnierzy-armii-krajowej
Czytaj więcej...

Czy będzie nowa szkoła w Łęgu? (Centralna, Sołtysowska, Galicyjska) – konsultacje społeczne

Mieszkańcy ulicy Centralnej, Galicyjskiej, Sołtysowskiej, ale i całego Łęgu. Czy potrzebujecie nowej szkoły? Jeśli tak to jest to ten moment i ten czas, abyście wyrazili swoje opinie na ten temat. Zaproponowaliśmy budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego na działce przy ulicy Centralnej zamiast Centrum Obsługi Inwestora. Teraz potrzebujemy Was, abyście powiedzieli, że to miejsce jest dobre na nową czyżyńską szkołę. 14 czerwca 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 otwarte spotkanie zmieszkańcami w Szko...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne Regulaminu budżetu obywatelskiego

Zapraszamy na dodatkowe spotkanie konsultacyjne w Dzielnicy XIV Czyżyny związane z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego. Spotkanie współorganizowane z Radą Dzielnicy XIV Czyżyny: 25 lutego br. (poniedziałek) - godz. 18:00 - siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34. Szczegóły konsultacji społecznych dostępne tutaj https://budzet.krakow.pl/aktualnosci/227157,1909,komunikat,konsulta...
Czytaj więcej...

Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Przyszedł czas aby nieco zmodyfikować formułę Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i otwartych konsultacji społecznych. Więcej o konsultacjach: - Na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl - Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Miejskim Centrum Dialogu (ul. Bracka 10) lub po numerem telefonu 12 616 7828  
Czytaj więcej...

Czy po 1 września będzie można stosować grille i kominki?

Od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. O ile temat w stosunku do pieców i palenisk węglowych jest jasny, wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości jaka jest wykładnia przepisów prawa dotycząca palenia w kominkach i grillowania. Wyjaśniamy: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego na terenie Krakowa palenie w kominkach będzie zabronione, użytkowanie ciężkich grillów stacjonarnych również, dopuszczone będą tylko sezonowe instal...
Czytaj więcej...

70- lecie Nowej Huty

W 2019 roku będziemy obchodzić jubileusz 70-lecia Nowej Huty. Dokładnie 24 lutego 1949 roku rozpoczęto budowę Kombinatu Metalurgicznego i budowę Nowej Huty. W 2018 roku Rada Miasta Krakowa postanowiła aby mieszkańcy Nowej Huty mieli wpływ na obchody tej rocznicy. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, zorganizowano liczne spotkania i warsztaty z mieszkańcami, przedstawicielami różnych środowisk,organizacji pozarządowych i lokalnych twórców. W 2019 roku przy Prezydencie Miasta Krakowa Jack...
Czytaj więcej...

Nowe centrum handlowe w rejonie Nowohuckiej, Centralnej i Galicyjskiej

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=105237 Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny przygotowuje uchwałę wzywająca do intensywnej pracy jednostek miejskich i inwestora nad organizacją ruchu do nowego centrum handlowego Cracovia Outlet w oparciu o ulicę Galicyjską. W rejonie, w którym rosną kolejne bloki ulica Galicyjska nie może być drogą dojazdową...
Czytaj więcej...