70- lecie Nowej Huty

W 2019 roku będziemy obchodzić jubileusz 70-lecia Nowej Huty. Dokładnie 24 lutego 1949 roku rozpoczęto budowę Kombinatu Metalurgicznego i budowę Nowej Huty. W 2018 roku Rada Miasta Krakowa postanowiła aby mieszkańcy Nowej Huty mieli wpływ na obchody tej rocznicy. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, zorganizowano liczne spotkania i warsztaty z mieszkańcami, przedstawicielami różnych środowisk,organizacji pozarządowych i lokalnych twórców. W 2019 roku przy Prezydencie Miasta Krakowa Jacku Majchrowskim powstał specjalny zespół zadaniowy.

Rozpoczęła tez działalność Krakowska Rada Programowa, w skład której wchodzi członek Rady Dzielnicy XIV : radny Bogdan Krupa. W dniu 29.01.2019 roku o godz. 12,00 w NCK odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa, na którym przedstawiono znak graficzny

Jubileuszu 70-lecia Nowej Huty, wstępnie omówiono przeprowadzone konsultacje. Prosimy mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny o przesyłanie do 10 lutego br. propozycji obchodów 70 – lecia Nowej Huty, które zostaną przedstawione Krakowskiej Radzie Programowej.