Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 17 kwiecień 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 17 Kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Projekty uchwał. 5. Sprawy bieżące. ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa i Pomocy Społecznej w dniu 16 kwiecień 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 16 kwietnia 2024 (wtorek) o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. listy obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedz...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisja Infrastruktury Komunalnej w dniu 16 kwiecień 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisja Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 16 Kwietnia 2024 r. (Wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. lista obecności 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 16 kwiecień 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 16 kwietnia 2024 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. listy obecności. 2. Otwarcie posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. ...
Czytaj więcej...

Małopolski Tele-Anioł 2.0

Projekt pn. „Małopolski Tele-Anioł 2.0” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.23 Włączenie społeczne - projekty Województwa Małopolskiego, Typ D: Usługi z zakresu teleopieki. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz r...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji ds. Informacji, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego w dniu 24 kwiecień 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Informacji, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 20:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia / otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyj...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 4 kwiecień 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnościami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 4 kwietnia 2024 (czwartek) o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Korespondencja 4. Wyzwania edukacji i wychowania w cyfrowej rzeczywistości. 5. Sprawy bieżące. 6. O...
Czytaj więcej...

Komunikat dot. zmiany terminu dyżuru Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy XIV

Szanowni Państwo, ze względu na Poniedziałek Wielkanocny w dniu 01.04.2024 r. nie  odbędzie się dyżur Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny  w godz. 18:00-20:00. W związku z powyższym, zapraszamy na dyżur we wtorek tj. 02.04.2024 r. w godz. 18:00-20:00.   Anna Gieras Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

CZYSTY DOM – nowy numer infolinii 786 857 764

Miasto Kraków realizuje program „Czysty dom”. Seniorzy powyżej 80 roku życia oraz osoby niepełnosprawne 70+ mogą zamówić sprzątanie mieszkania. Usługa jest bezpłatna i będzie realizowana pilotażowo do końca roku. Fot. pixabay CZYSTY DOM - NOWY NUMER INFOLINII 786 857 764 czynny w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku, bez dni świątecznych  Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa, którzy: mają skończone 80 lat lub 70 w przypadku osób legitymujących się orzeczenie...
Czytaj więcej...