Dodatacje dla zbierających deszczówkę?

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Dialogu zachęcają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych. Dotacje te udzielane są w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.
More

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Dzielnicy

Zapraszamy na XV Sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 12.12.2019 (czwartek) o godzinie 17:00 w sali nr 5 Szkoły Podstawowej nr 155  na os. 2 Pułku Lotniczego 21 Poniżej dokumenty w formacie pdf. Zaproszenie_Projekt Porządku Obrad Druk nr 81_ Projekt Uchwały Zarządu w sprawie objęcia honorowym patronatem konkursu historycznego Od Wandy do Sendzimira Druk nr 82_ Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia kierunków działania dla PMK zmierzających do ochrony ukł. urbanistycznego dawn...
More

Dyżur Przewodniczącej i praca biura w dniu 02.12.2019 r.

W dniu 02.12.2019 r. w godz.17-18:00 nie odbędzie się dyżur Pani Przewodniczącej ze względu na udział w szkoleniu organizowanym przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca zaprasza na dyżur w dniu 03.12.2019 r. w godz.17:00-18:00. W tym dniu  Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny będzie czynne w godz. 08:00-14:30
More

Zapowiedzi wydarzeń w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

2.12. GODZ.15.00, DOMOWE MUZEUM, CZYLI 150 LAT POCZTÓWKI Nowohucka Akademia Seniora (os. Centrum A 6a) W 1870 r. na karcie pocztowej po raz pierwszy pojawiła się ilustracja, co dało początek fascynującej historii pocztówek - świadków historii, sztuki, architektury, propagandy i obyczajów. W magiczny świat, utrwalony na prostokątnych kartonikach, słuchaczy wykładu Nowohuckiej Akademii Seniora wprowadzi znany antykwariusz Marek Sosenko, prezentując jednocześnie część swojej wielotysięcznej kolek...
More

Dyżur Przewodniczącej Zarządu

W dniu 18.11.2019 r. w godz.17-18:00 nie odbędzie się dyżur Pani Przewodniczącej ze względu na udział w szkoleniu organizowanym przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa dot. zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca zaprasza na dyżur w dniu 19.11.2019 r. w godz.16:00-17:00.
More

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Dzielnicy

Zapraszamy na XIV Sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 14.11.2019 o godzinie 17:30 do siedziby Rady i Zarządu na os. Dywizjonu 303 nr 34. Poniżej dokumenty w formacie pdf. Zaproszenie_projekt porządku obrad. Druk nr 68_projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Komunalnej Druk nr 69_projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Druk nr 70_ projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielony...
More