Konkurs „Nowa Huta – wczoraj i dziś”

ORGANIZATOR
XXX Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie

 

Konkurs adresowany jest uczniów klas ósmych, gimnazjalistów. Jury będzie analizować prace w kategoriach wiekowych i gatunkowych.

 Uczestnik biorący udział w konkursie:
 zapoznaje się z historią powstawania Nowej Huty oraz losami miejsc i osób z nią związanych,
 zapoznaje się z obiektami historycznymi i przestrzenią dawnego miasta.
 Uczeń lub dwoje uczniów przygotowują pracę w wybranej kategorii gatunkowej (opowiadanie, kolaż lub
komiks) inspirowaną historią i kulturą Nowej Huty w szerokim ujęciu.
 Uczestnicy konkursu realizują poniższe wyznaczniki gatunku i treści:

OPOWIADANIE: tekst literacki realistyczny lub fantastyczny, którego bohaterami są mieszkańcy Nowej Huty,
ich losy wplecione są w wybrane wydarzenia historyczne, które wymagają podjęcia ważnych decyzji
życiowych; tekst o objętości 2-3 stron formatu A4, czcionka Times New Roman14, odstęp 1,5.

KOLAŻ FOTOGRAFICZNY: 2-3 zestawy złożone z par zestawionych fotografii: zdjęcie z przeszłości Nowej Huty
(pamiątki rodzinne lub pozyskane ze wskazaniem źródła – zapis na/obok fotografii) i autorska fotografia stanu
obecnego danej przestrzeni;

KOMIKS: trzy karty formatu A4 (4 sceny na karcie) komiksu (rysunki i tekst), wykorzystując tylko narzędzia
piszące na czarno (pisak, pióro, tusz lub długopis), używając białego lub jasnego tła.

 Uczestnicy nadają tytuł swojej pracy i razem ze skanem wypełnionej karty zgłoszeniowej przesyłają elektronicznie na adres: konkurs@zso14.pl (praca konkursowa zapisana w pdf. oraz skan podpisanej odręcznie karty zgłoszeniowej).

 

REGULAMIN KONKURSU