Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w dniu 13 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 13 Czerwca 2023 r. (Wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – wg. lista obecności
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Projekty Uchwał
6. Korespondencja
7. Sprawy bieżące.
8. Oświadczenia i komunikaty
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Paweł Dobrowolski