Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w dniu 13 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 13 Czerwca 2023 r. (Wtorek) o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 34.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – lista obecności
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekty Uchwał.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Anna Brydniak