Paweł Meysztowicz

Paweł Meysztowicz ur. w roku 1982 w Krakowie. Wychowany w tradycji patriotyzmu i chrześcijańskich wartości. Związany od dziecka z Czyżynami, gdzie kończył szkołę i należał do harcerstwa. Studiował Zarządzanie w Administracji Publicznej na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Zarządzania Finansami na Studiach uzupełniających magisterskich w dwa lata po obronie pracy licencjackiej na kierunku Zarządzanie i Marketing w WSZiB w Krakowie.

Jako działacz społeczny i przedsiębiorca poznał realia funkcjonowania administracji publicznej oraz biznesu w Polsce. Pracował jako kierownik i manager w wielu przedsiębiorstwach, a obecnie od kilku lat pełni funkcję prezesa w jednej z polskich firm. Radny Dzielnicy XIV Czyżyny z okręgu X od 2010 r. Członek zarządu oraz komisji: kultury, edukacji, zagospodarowania przestrzennego, promocji i łączności z mieszkańcami oraz redagowania „Echa Czyżyn”.

W poprzedniej kadencji zaangażowany był w prace komisji kultury i sportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zagospodarowania przestrzennego oraz uczestniczył w posiedzeniach zespołu Bezpieczny Kraków. Bezpartyjny.

Hobby: fotografia i podróże, podczas których obserwuje rozwiązania administracyjne, komunikacyjne i społeczne. Żonaty, ojciec dwójki dzieci, Amelii i Szymona.