Paweł Meysztowicz

Radny reprezentuje okręg numer 10

  • Osiedle 2 Pułku Lotniczego 4, 4a, 4b, 4c, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 26

Działalność w komisjach:

  • Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – przewodniczący
  • Komisja Edukacji – wiceprzewodniczący
  • Komisja Promocji i Kultury