Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 11 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji, Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, Dywizjonu 303 nr 34, 31-869 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekty Uchwały Zarządu.
  4. Korespondencja.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Hodor