Dobry Czas na Biznes – KOM2

Dzień dobry,

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zwraca się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej naszego projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2”, który skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej należących do co najmniej jednej z grup:

  1. Powyżej 50 roku życia
  2. Długotrwale bezrobotnych
  3. Z niepełnosprawnościami
  4. O niskich kwalifikacjach
  5. Kobiet

Projekt „ Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu rozpoczyna się 23 listopada br.

Uprzejmie proszę o umieszczenie załączonego banneru reklamowego na Waszej stronie internetowej, czasopiśmie oraz tablicy ogłoszeń.

 

Z poważaniem

Renata Krzysztof

Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  1. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

tel. 12 617 66 00

www.marr.pl