Kamień węgielny pod basen w Czyżynach wmurowany!

22 marca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnej, krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dyrektor SP 155 Anna Kurek, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal, radni miasta Krakowa Wojciech Krzysztonek, Kazimierz Chrzanowski i Andrzej Mazur oraz przewodnicząca Anna Moksa i radni Dzielnicy XIV: Regina Zadęcka, Bogdan Krupa, Zbigniew Ulmaniec, Anna Brydniak, Halina Krzynówek, Jolanta Szatko-Nowak, Marek Sadowski, Aleksy Gałka i Bogdan Kondratowicz. Tym samym ruszyła inwestycja, o którą od lat walczyli mieszkańcy Czyżyn. Jeśli nie dojdzie to jakiś opóźnień w jej realizacji, basen zostanie oddany do użytku we wrześniu 2019 roku.

Budynek  pływalni będzie miał formę prostopadłościanu o wymiarach w rzucie 21m x 63m i zostanie przykryty dachem płaskim. Wykorzystane w nim zostaną rozwiązania energooszczędne tj. kolektory słoneczne służące do ogrzania wody użytkowej oraz rekuperacje ciepła z powietrza wywiewanego. Sama hala basenowa z niecką basenową będzie posiadać wymiary 25 m x 16 m, głębokość od 1,8 m do 1,2 m z zapleczem technologicznym oraz sanitarnym specjalnie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W hali znajdzie się basen rekreacyjno – treningowy o wymiarach 5 m x 6 m i głębokości od 1,2 m do 0,8 m idealny do nauki pływania i rozgrzewki przed zawodami niskiej rangi, do których basen został przystosowany. Na pływalni będzie także moduł basenowy Spa, zawierający wannę jaccuzi oraz brodzik dla dzieci z atrakcjami i zabawami wodnymi, jak również salka gimnastyczna – przeznaczona do zajęć fitness, nauki tańca, rytmiki itd.

Przypomnijmy, że początkowo budowa basenu w Czyżynach miała rozpocząć się już w 2012 roku. Niestety, wtedy ze względu na kryzys finansowy ówcześni radni miasta przesunęli w czasie realizację tej inwestycji, mimo że miała ona już prawomocne pozwolenie na budowę. Ograniczono się wówczas do budowy basenu przy ZSOS nr 1 na os. Handlowym 4. W tej kadencji udało się wrócić do inwestycji i przyspieszyć jej realizację. Dzięki mojej poprawce, przyjętej przez prezydenta Krakowa i Radę Miasta, w roku 2017 przygotowana została dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu. Choć postępowanie wyłoniło ofertę (na kwotę prawie 24 mln zł), która znacznie przekraczała środki finansowe przeznaczone na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej (15,5 mln zł), to znowu udało nam się stanąć na wysokości zadania. Na wniosek prezydenta radni dołożyli brakujące środki finansowe, co umożliwiło podpisanie z wykonawcą umowy. Ta inwestycja to ogromny sukces wszystkich mieszkańców Czyżyn, a zwłaszcza społeczności szkolnej SP 155, która od początku wykazywała ogromną determinację w walce o tę ważną dla Dzielnicy XIV inwestycję.

Wojciech Krzysztonek

Radny Miasta Krakowa