Niedokończone msze wołyńskie – Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943-1944:

Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności
Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
Stowarzyszenie Stanica Kresowa

zapraszają na konferencję naukową

Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943-1944:

aspekt eklezjalny i teologiczny

Mała Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17

godz. 10.00 rozpoczęcie obrad, prowadzenie: prof. dr hab. Maria Dzielska wystąpienia powitalne w imieniu patronów honorowych i organizatorów

godz. 10.30 referaty

  • prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bćrier, Misterium nieprawości
  • prof. dr hab. Józef Marecki, W drodze do prawdy. Studium nad listą ofiar osób duchownych i zakonnych, poległych z rąk ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej
  • dr Leon Popek, Martyrologium duchowieństwa na Wołyniu w okresie drugiej wojny światowej
  • dr hab. Włodzimierz Osadczy, Błogosławiony bp Grzegorz Chomyszyn wobec herezji nacjonalizmu ukraińskiego
  • dr hab. Andrzej A. Zięba, Duchowieństwo prawosławne wobec ludobójstwa wołyńskiego

Po konferencji odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego Niedokończone msze wołyńskie (reż. Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski)

Informujemy także, że tego samego dnia o godz. 17.30 w Katedrze Wawelskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji duchowieństwa wołyńskiego i ludności cywilnej – ofiar zbrodni.

Patronat medialny
„Gość Niedzielny”, „Krakowskie Pismo Kresowe”, „Wołanie z Wołynia”, „PAUza Akademicka”, TVP Historia

Niedokończone msze wołyńskie

Patronat honorowy
Ks. Abp Marek J ędraszewski, metropolita krakowski
Prof. dr hab. Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego

25 czerwca 2018, Kraków 

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ

im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie