XXIX sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o terminie i miejscu XXIX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 30.03.2021 r. (wtorek)  godz. 17.30 w  Sali Konferencyjnej UMK ( V piętro) na os. Zgody 2 w Krakowie.

Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał w załączenikach.

Z poważaniem,

Anna Moksa

Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny

Zaproszenie_Projekt Porządku Obrad

Druk nr 235_ws. przystąpienia do BO w latach 2021_2022

Druk nr 236_ws. korekty rozdysponowania środków na rok 2021

Druk nr 237_ws. korekty rozdysponowania środków na 2021 r.

Druk nr 238_ws. korekty rozdysponowania środkó na rok 2021

Druk nr 239_ws. korekty rozdysponowania środków na rok 2021

Druk nr 240_ws.przyjęcia rocznego sprawozdania dział.Zarządu Dz.XIV Czyżyny za 2020

Druk nr 241_ws.opinii dla inicjatywy lokalnej _Oddaj krew w Czyżynach

Druk nr 242_ws. opinii dla inicjatywy lokalnej _Oddaj krew w Krakowie

Druk nr 243_ws. korekty rozdysponowania srodków na 2021

Załącznik nr 1 do Druku nr 240

Załącznik nr 2 do Druku nr 240