Zaproszenie na LI sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 17.11.2022 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LI sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 17.11.2022 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. 

Projekt porządku obrad: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z sesji L Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 
 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków  wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 444
 5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XLVI/459/2022 Rady  Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 09.06.2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta  Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez  Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2022-2023 –  Druk nr 445
 6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XLII/416/2022 Rady  Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 17.02.2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta  Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez  Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2022-2023 – Druk nr 446
 7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty uchwały nr L/514/2022 z dnia  20.10.2022 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w sprawie korekty rozdysponowania  środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 447
 8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków  wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 448
 9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla inwestycji pn. „Budowa ciągu  pieszego /ścieżki pieszo-rowerowej na terenach zielonych, łączącego ul. Tomickiego  z ul. Sołtysowską – koncepcja” – Druk nr 449
 10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii do koncepcji pn. „ Przebudowa drogi  wojewódzkiej 776 al. pokoju 83 polegającej na budowie chodnika na działce 422  obręb 54 nowa huta jednostka ewidencyjna 126103_9.0054 w miejscowości Kraków,  gmina Kraków w ramach zadania „Budowa chodnika przy al. Pokoju 83” – Druk nr 450
 1. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla projektu pn. „Plac zabaw  i siłownia na świeżym powietrzu – ścieżka zdrowia” w ramach zadania Budżetu  Obywatelskiego, działka nr 102/4, obręb 54, jedn. ewidencyjna Nowa Huta, przy  ul. Sołtysowskiej – Druk nr 451
 2. Procedowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działek do zasobów Gminy Miasta  Krakowa – Druk nr 452
 3. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków  wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2022 – Druk nr 453
 4. Informacje Zarządu. 
 5. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych. 
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Oświadczenia i komunikaty. 
 8. Zamknięcie obrad LI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 

 Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa