Zaproszenie na LVI sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 13.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LVI Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 13.04.03.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji LV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 488.
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2023-2024 – Druk nr 489.
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 490.
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2023 – Druk nr 491.
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. przebudowy ulicy Niepokalanej Panny Marii wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej – Druk nr 492.
9. Informacje Zarządu.
10. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
11. Sprawy bieżące.
12. Oświadczenia i komunikaty.
13. Zamknięcie obrad LVI sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa