Zaproszenie na XL sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 07.12.2021 r. o godz.17:30 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny -os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na XL Sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 07.12.2021 roku (wtorek) o godz. 17:30.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działek: nr 216/301 o pow. 0,0003 ha i nr 216/302 o pow. 0,0001 ha obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta – Druk nr 330.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie obrad XL sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Moksa