Zawiadomienie o stacjonarnym posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 11 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, które odbędzie się w trybie stacjonarnym: 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Oświadczenia i komunikaty.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Monika Kolano