Zaadoptuj Przestrzeń: Lotniczy Park Kulturowy – idea ochrony i kształtowania krajobrazu

30 stycznia 2019 r., godz. 18.00 Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5 (sala nr 19) Siódme spotkanie ZAADOPTUJ PRZESTRZEŃ poświęcone będzie kierunkom ochrony terenów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, które zostaną zaprezentowane w wykładach zaproszonych gości oraz w pracach dyplomowych studentów kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. "ZAADOPTUJ PRZESTRZEŃ" to cykl spotkań organizowanych przez Pracownię Animacji Ekologicznej OKN poświęcony...
More

“Kierunek PRACA!” – nabór do projektu trwa do 25 stycznia 2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób, które ukończyły 30 roku życia, pozostających bez pracy. Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z PŁATNYCH STAŻY z możliwością zatrudnienia oraz szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu. Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o....
More

„Dobry Czas na Biznes – KOM2” – nabór do projektu trwa od 08.01.2019r. do 22.01.2019r

Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM2” jest skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej należących do co najmniej jednej z grup: Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotnych Z niepełnosprawnościami O niskich kwalifikacjach Kobiet Projekt „ Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie...
More

Najbliższa sesja w czwartek 31.01

Już wkrótce opublikujemy porządek obrad 3 sesji. Dodajcie tę stronę do ulubionych, bo właśnie tu otrzymacie zawsze najświeższe informacje o tym co się dzieje w Dzielnicy XIV Czyżyny. Będziemy pisać nie tylko o sesjach, dyżurach Radnych czy pracach w komisjach problemowych, ale również o wszystkich ciekawych wydarzeniach w naszej okolicy. Zapraszamy również do polubienia oficjalnego profilu Dzielnicy XIV Czyżyny na facebook.
More

30 lat Młodzieżowych Prezentacji Teatralnych. Czekamy na zgłoszenia!

30 lat Młodzieżowych Prezentacji Teatralnych "Teatr moich marzeń" Czekamy na zgłoszenia! Do 4 marca 2019 roku czekamy na zgłoszenia od amatorskich zespołów teatralnych z krakowskich domów kultury i szkół średnich. XXX jubileuszowa edycja znanego przeglądu organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana jest okazją do prezentacji dokonań młodych aktorów, a otwarta formuła przeglądu pozwala na oryginalne i nowatorskie spojrzenie na klasykę i awangardę literatury i poezji. Podobnie ...
More

Komisje merytoryczne nowej kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem działalności nowych komisji merytorycznych w Dzielnicy XIV Czyżyny. Na szczególną uwagę zasługuje wydzielenie nowej Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. Ma to związek z przygotowywanym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz pilną potrzebą uzupełnienia brakujących planów zagospodarowania przestrzennego dla okolic pasa startowego. Najbliższe posiedzenia komisji wg. opublikowanych harmonogramów.
More

Projekt Porządku Obrad Sesji w dniu 10.01.2019 r.

1. Otwarcie sesji 2. Ślubowanie członka Rady Dzielnicy XIV Czyżyny 3. Przedstawienie projektu porządku obrad 4. Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 5. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy 6. Wybór członków Zarządu 7. Powołanie stałych komisji problemowych 8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIV Czyzyny do składu Krakowskiej Rady Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty (KD-03.403.48.2018 r...
More

Autobusy zeroemisyjne – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej”. Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 3 grudnia 2018 r. – 24 grudnia 2018 r. Konsultacje są prowadzone na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...
More

57. Nowa Huta. Dlaczego Nie?! z Kapelą Hanki Wójciak

Organizatorzy cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! - Porozumienie Dzielnic Nowohuckich (Dzielnice: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie), Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty – zapraszają 28 grudnia br. o godz. 19.00 na koncert kolęd w wykonaniu Kapeli Hanki Wójciak. Wydarzenie poprowadzi dyrektor artystyczna cyklu – Lidia Jazgar. Wstęp na koncert jest bezpłatny (zachęcamy jednak, aby dowolnymi datkami wesprzeć Hospicjum św....
More