Komisje merytoryczne nowej kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem działalności nowych komisji merytorycznych w Dzielnicy XIV Czyżyny. Na szczególną uwagę zasługuje wydzielenie nowej Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. Ma to związek z przygotowywanym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz pilną potrzebą uzupełnienia brakujących planów zagospodarowania przestrzennego dla okolic pasa startowego. Najbliższe posiedzenia komisji wg. opublikowanych harmonogramów.
Czytaj więcej...

Zarząd – informacje na gorąco (posiedzenie 7 maja)

Wielu z Państwa, mieszkańców Czyżyn, zgłaszało nam chęć zapoznawania się z pracą Zarządu sygnalizując przy tym, że informacje pojawiające się na stronach BIP są niewystarczające lub publikowane zbyt późno. Nie mamy wpływu na procedury urzędowe, ale możemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i publikować krótką relację z posiedzeń Zarządu "na gorąco". Tym wpisem rozpoczynamy cykl "Zarząd - informacje na gorąco" i zachęcamy do kontaktu z nami, czy ta forma informowania Państwa, zanim na stronach ...
Czytaj więcej...