ZGODA BUDUJE – NOWY ZARZĄD W DZIELNICY XIV

We wrześniu Rada Dzielnicy XIV powołała nowy Zarząd. Była to próba zażegnania konfliktu wewnątrz rady, który negatywnie wpływał na jej działanie i stawał się tematem spekulacji prasowych. Nowy Zarząd został powołany ponad podziałami, większość jego członków jest bezpartyjna. W jego skład weszły osoby, które do tej opowiadały się po różnych stronach konfliktu, a które zadeklarowały wolę współpracy dla dobra mieszkańców. – Najważniejszą rzeczą jest zakończyć trwające niesnaski – deklaruje nowo wybrana przewodnicząca Anna Moksa. – Utrudniają one pracę Rady, a tym samym szkodzą mieszkańcom, którym powinniśmy służyć. Dlatego zaproponowałam pracę w zarządzie osobom, które są gotowe współpracować ze wszystkimi radnymi dla dobra ogółu. Mam nadzieję, że wszyscy będą pamiętać o starej prawdzie, że zgoda buduje.

Zarząd Rady Dzielnicy XIV tworzą: